ZoD - Projekt zateplenie fasády a strechy telocvične školy obce Šalgovce
Zmluva SPP 2020
Zmluva audit 2018
Faktúra cvičebné náradie
Zmluva - cvičebné náradie
Zmluva Fit-plac
Kúna zmluva na p. č. 231 E
Dodatok č.1-PPA-Miestna komunikácia
Dodatok č.1-PPA-Oddychová zóna
DODATOK č 2 k ZMLUVE O DIELO - ODDYCHOVÁ ZÓNA
Výzva na predloženie ponuky - fitness zóna
špecifikácia fitness prvkov
Vytvorenie oddychovej zony
Obnova MK v obci Šalgovce
ZoD - Obnova MK v obci Šalgovce
ZoD + dodatok - Oddychová zóna Salgovce
Zmluva Beeli Pro - projekt Kom.centrum
Zmluva pre audit 2018
Zmluva o dielo č. 212016
Zmluva o dielo č. 1600313
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí AS
Zmluva č. ZNR 01112016219
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy č. ZNR 01112016219
Výberové konanie na riaditeľa ZŠ s MŠ Šalgovce 2016
Publicita projektu Rekonštrukcia VO Šalgovce
Zmluva o poskytnutí AS
Dodatok č.2 k zmluve č.KaHR-22VS-1001/0238/68
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP č. KaHR-22VS-1001/0238/68
Publicita projektu Rekonštrukcie VO Šalgovce
Zmluva o dielo číslo ZoD 02
Zmluva o dielo číslo ZoD 02 - prílohy
Príloha 1
Príloha 2
Príloha 3
Príloha 4

Zmluva o dodávke plynu
Záložná zmluva 406/208/2012
Záložná zmluva 0092-PRB/2012/Z

Zmluva o prevádzkovaní 40/07/43287/13
Zmluva o nájme plynárenského zariadenia NZ 65/2013/RCS
Zmluva o údržbe plynárenského zariadenia ZoÚaO 65/2013/RCS

ROP 2011
Príloha

Výkon zákona 546/2010
Príloha 1
Príloha 2
Príloha 3
Príloha 4

Oznam rekonštrukcia verejného osvetlenia
Zmluva 13/50/10/22600/008
Zmluva o poskytnutí NFP č. KaHR-22VS-1001/0238/68
Dodatok č.01 k zmluve o dodávke plynu
Dodatok č.1 k zmluve o vystavení záruky č. 309/2011/BZ
Zmluva o zriadeni ZP
Zmluva o vystaveni zaruky
Dohoda o blankozmenke
Zmluva 406/280/2012
Zmluva 9/EE/2012
Dodatok č.1
Dodatok2 k zml.260410
Zmluva 7997508U01 Dodatok A-4
Zmluva 8613808U01
Kúpna zmluva č. 2/2011
Kúpna zmluva č. 1/2011
stránka vo výstavbe

ousalgovce@wircom.sk

+421 38 5395 124